Usein kysytyt kysymykset

Kuinka spermaa voi ostaa? Mikä ihmeen HE, CR, PR tai DPR? Lue alta USA:ssa käytettävistä hedelmällisyystermeistä.

Miten meiltä voi ostaa spermaa?

  • Voit tilata sonneja, joita haluat käyttää edustajaltamme.
  • Voit tilata edustajamme käymään ja voimme yhdessä katsoa karjaasi parhaiden sopivat sonnit käyttöön.
  • Kauttamme myös jalostussuunitelmat, joissa paritamme lehmät ja sonnit siten, että jalostus etenee haluttuun suuntaan.

Meidän kanssamme ei tarvitse tehdä sopimusta, joka sitoisi teidät käyttämään vain meidän sonnejamme. Ymmärrämme, sen että jollain toisella yrityksellä saattaa olla todella hyvin karjaanne sopiva sonni emmekä katso yhtään nenän vartta pitkin, jos typpisäiliössä on muidenkin yritysten tuomia sonneja.

Toimitukset ovat asiakkaan typpisäiliöön asti. Kauttamme myös typen täyttö asiakkaillemme.

USA:ssa käytettävien termien selitykset

HR = Millä prosentilla kiimat löydetään kiimakierron aikana

CR = Mikä prosentti siemennyksistä johtaa tiineyteen

PR = Mikä prosentti tiineytettävistä lehmistä oikeasti tulee tiineeksi yhden kiimakierron aikana.

Pregnancy rate kertoo paljonko lehmistä, jotka eivät ole tiineinä ja halutaan tiineyttää, saadaan tiineeksi yhden kiimakierron eli 21 vuorokauden aikana. Laskennallisesti jokainen lehmä on tällä ajanjaksolla kiimassa ja jos vaikka esimerkiksi on sata lehmää, jotka pitäisi saada tiineeksi ja niiden kiimoista saadaan kiinni 70 kappaletta ja ne siementään ja puolet näistä tiinehtyy, on pregnancy rate 35%. Jos taas siemennetään vain hyviin kiimoihin ja siemennetään näistä lehmistä 50 kappaletta ja niistä tiinehtyy 30 kappaletta, on pregnancy rate 30%.

DPR = kertoo montako prosenttia parempi tai huonompi sonnin jälkeläisten pregnancy rate on.

Otetaan vaikka esimerkki sonniksi Husky jonka Dpr on +2,6% ja kun katsotaan kanadan avoimesta tietokannasta niin Huskyn tyttäret ovat tiinehtyneet keskimäärin 89 päivää poikimisen jälkeen, keskimääräinen Kanadalainen lehmä on tiinehtynyt 109 päivää poikimisen jälkeen.

Toisena esimerkkinä käytän tunnettua World Wide Siresin sonnia Mogul, jonka Dpr on -3.3. Mogulin tyttäret ovat tiinehtyneet kanadassa keskimäärin 120 päivää poikimisen jälkeen. Ero näiden kahden sonnin välillä on 31 päivää tytärryhmien ollessa isoja Huskyllä huhtikuun 23 arvostelussa 1316 tytärtä ja Mogulilla 99999 tytärtä niin aivan sattumasta tai onnestakaan tässä ei ole kyse vaan ihan oikeasta tiedosta siitä miten eläimet oikeasti tulevat tiineeksi. Helppohoitoinen lehmä näyttää kiimansa ja tiinehtyy siihen vaikka tuotos olisi korkeakin, kun vaan genetiikka on kunnossa.